Rauman Teknillisen Seuran historia

Raumalaisten insinöörien keskuudessa heräsi kevättalvella 1944 ajatus teknillisen seuran perustamisesta. Raumalle päätettiin perustaa oma itsenäisesti toimiva teknillinen seura. Varsinainen perustava kokous pidettiin Kauppaseurassa 20.5.1944. Seuralla on 19 perustajajäsentä: Erik Andersson, Paavo Honkajuuri, Matti Jalkanen, Niilo Jokinen, Åke Kroneld, Väinö Kurkijärvi, John Lindgren, Enssi Mattsén, Karl Nordlund, Hakon Nyman, Lauri Pakkala, M. Raiste, Birger Schauman, U. Sörensen, Väinö Tamminen, Alfons Tammivaara, Arne Tuomola, V. Vuolio, ja John Östman.

Teknillisen seuran perustaminen sai osakseen melkoisesti huomiota. Paikallislehti Länsi-Suomi kertoi asiasta näyttävästi ja paikalliset teollisuuslaitokset antoivat täyden tukensa uudelle seuralle. Ensimmäisen toimintavuoden lopussa jäsenmäärä olikin jo 58, joten uudella seuralla oli vankka pohja toiminnalleen.

Seuran toiminta pääsi toden teolla alkamaan vasta marraskuussa, sillä yhteiskunnalliset olot seuran perustamisen aikoihin olivat varsin poikkeukselliset, olihan meneillään jatkosodan ratkaisuvuosi 1944.