Jäsenlomake

Seuran toimiviksi jäseniksi voidaan valita henkilöitä, joilla suorittamansa insinööri- tai muun vastaavan tutkinnon tai käytännöllisen toimintansa perusteella on edellytyksiä toimia seuran tarkoitusperien hyväksi. Jäsenyyden saavuttamiseksi vaaditaan,

  • että kaksi seuran jäsenistä on ehdokkaan johtokunnalle kirjallisesti ilmoittanut, ja
  • että päätösvaltaisen johtokunnan valitsemispäätös on yksimielinen.

Uusi liittymishakemus

    Hakijan tiedot:

  • Työtehtävän tiedot

  • Muut tiedot

 

Tietosuojavarmistus