Säännöt

RAUMAN TEKNILLISEN SEURAN SÄÄNNÖT

(hyväksytty 15.3.2011)

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rauman Teknillinen Seura ry. ja sen kotipaikka on Rauma

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Raumalla ja sen lähiseuduilla asuvien jäsentensä yhdyssiteena, tukea jasentensa yhteisia harrastuksia ja edistaa teknillisia tieteita, tekniikkaa ja teollisuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jarjestaa yritysvierailuja, kokous-, esitelmatilaisuuksia, matkoja kulttuuritapahtumiin ym. tilaisuuksia seka on oikeutettu toimittamaan julkaisuja.

Yhdistys voi ella osallisena muissa yhdistyksissa, omistaa osakkuuksia seka jakaa stipendeja.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jaseneksi hallitus voi hyvaksya henkilon, joka hyvaksyy yhdistyksen tarkoituksen ja jolla suorittamansa insinoorin tai muun vastaavan tutkinnon tai kaytannollisen toimintansa perusteella on edellytyksia toimia seuran tarkoitusperien hyvaksi.

Kannattavaksi jaseneksi voidaan hyvaksya yksityinen henkilo tai oikeuskelpoinen yhteiso, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jasenet ja kannattavat jasenet hyvaksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajaseneksi voidaan hallituksen esityksesta yhdistyksen kokouksen paatoksella kutsua henkilo, joka on huomattavasti edistanyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jasenella on oikeus erota yhdistyksesta ilmoittamalla siita kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittavaksi poytakirjaan.

Hallitus voi erottaa jasenen yhdistyksesta, jos Jasen on jattanyt eraantyneen jasenmaksunsa maksamatta tai muuten jattanyt tayttamatta ne velvoitukset, joihin han on yhdistykseen liittymalla sitoutunut tai on menettelyllaan yhdistyksessa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistysta tai ei enaa tayta

laissa taikka yhdistyksen saannoissa mainittuja jasenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jasenilta ja kannattavilta jasenilta perittavan liittymismaksun ja vuotuisen jasenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jasenryhmalle paattaa vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajasenet eivat suorita jasenmaksuja. Ainaisjasenmaksun suuruuden päättää seuran vuosikokous.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi toimikaudeksi valitut puheenjohtaja ja 5-8 muuta varsinaista jasenta.

Vuosittain noin puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Erovuorossa olevaa puheenjohtajaa tai hallituksen jäsentä ei voida valita suoraan uudelleen seuraavalle toimikaudelle.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten valinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, I ja II klubimestarin, senioritoiminnan klubimestarin seka ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilot.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hanen estyneena ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kuukausittain paitsi kesakuukausina kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vahintaan puolet hallituksen jasenista sita vaatii.

Hallitus on paatosvaltainen, kun vahintaan puolet sen jasenista, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on lasna. Kokoukseen voi osallistua myos etayhteydella kuten tietokone- tai puhelinyhteydella.

Aanestykset ratkaistaan yksinkertaisella aanten enemmistolla. Aanten mennessa tasan ratkaisee puheenjohtajan aani, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessa.

 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpaatos tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistaan kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistaan kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetaan vuosittain hallituksen maaraamana paivana tammi-maaliskuussa.

Ylimaarainen kokous pidetaan, kun yhdistyksen kokous nlln paattaa tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vahintaan kymmenesosa (1/10) yhdistyksen aanioikeutetuista jasenista sita hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettava kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siita, kun vaatimus sen pitamisesta on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jasenella, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajasenella yksi aani. Kannattavalla jasenella on kokouksessa lasnaolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen paatokseksi tulee, ellei saannoissa ole toisin maaratty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista aanista. Aanten mennessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan aani, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vahintaan seitseman vuorokautta ennen kokousta jasenille postitetuilla sahkopostilla tai kirjeella.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntamisesta hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seka liittymis- ja jasenmaksujen suuruudet (varsinainen, ainais- ja kannattajajäsen)
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 9. vahvistetaan hallitukseen valittavien jasenten lukumäärä
 10. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vahvistetun lukumäärän mukaan
 11. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jasen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltavaksi, on hanen ilmoitettava siita kirjallisesti hallitukselle niin hyvissa ajoin, etta asia voidaan sisallyttaa kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Paatos saantojen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtava yhdistyksen kokouksessa vahintaan kolmen neljasosan (3/4) enemmistolla annetuista aanista. Kokouskutsussa on mainittava saantojen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa kaytetaan yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistamiseen purkamisesta paattavan kokouksen maaraamalla tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi kaytetaan sen varat samaan tarkoitukseen.

Kaikissa niissa tapauksissa, joista ei naissa saannoissa mainita noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain saannoksia.