Toiminnan kuvaus

Toimintamme tavoitteet

Seuran tarkoituksena on toimia Raumalla ja sen lähiseuduilla asuvien jäsentensä yhdyssiteenä, tukea heidän yhteisiä harrastuksiaan ja edistää teknillisiä tieteitä, tekniikkaa ja teollisuutta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokous-, esitelmä- ym. tilaisuuksia sekä on oikeutettu toimittamaan julkaisuja. Perusajatuksena on tekniikan alan edistäminen Raumalla. Lähitulevaisuudessa seuran tärkeimpänä tavoitteena on saada seuran toimintaan mukaan enemmän nuoria tekniikan alan ihmisiä.

Yritysvierailut ja tapahtumat

Seura järjestää erilaisia tilaisuuksia ja toimintaa, jotta mahdollisimman moni jäsen löytäisi kiinnostavaa ohjelmaa ja osallistuisi järjestettäviin tilaisuuksiin. Jäsentilaisuuksien pääpaino on lähialueen yrityksiin tehtävissä vierailuissa. Yritykset pyritään valitsemaan niin, että saataisiin mahdollisimman laaja kuva erilaisista teollisuuden muodoista ja pyritään tarjoamaan raumalaisia koskettavia aiheita. Yritysvierailujen vastapainoksi on vuosittain järjestetty myös koko perheen kulttuuritapahtuma ja joulukuussa jo perinteeksi muodostunut jouluillallinen.

Kokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään tammikuussa. Johtokunta, joka toimii suunnittelevana ja toimeenpanevana elimenä, kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Stipendi

Rauman Teknillinen Seura jakaa vuosittain stipendin tekniikan alan opiskelijalle.

Säännöt

Seuran säännöt on luettavissa täältä. Kaikissa niissä tapauksissa, joista ei säännöissä lähemmin mainita, on noudatettava voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Jäseneksi liittyminen

Seuran toimiviksi jäseniksi voidaan valita henkilöitä, joilla suorittamansa insinööri- tai muun vastaavan tutkinnon tai käytännöllisen toimintansa perusteella on edellytyksiä toimia seuran tarkoitusperien hyväksi. Jäsenyyden saavuttamiseksi vaaditaan,
että kaksi seuran jäsenistä on ehdokkaan johtokunnalle kirjallisesti ilmoittanut, ja
että päätösvaltaisen johtokunnan valitsemispäätös on yksimielinen.

Täydennä jäsenlomake.